SOLICITUDE DE COMPOST

O compost é un fertilizante natural para a terra que se obtén da degradación de restos de comida e vexetais misturados con materiais leñosos e secos que funcionan como estruturante. É un proceso aeróbico e térmico que se realiza nos composteiros individuais, colectivos e nas plantas de compostaxe.

Este compost é un abono de gran calidade, xa que ten incontables propiedades químicas, físicas e biolóxicas beneficiosas: dende reducir a erosión do chan e incrementar a capacidade de retención de humidade para os cultivos ata aumentar os macro e micronutrintes, inhibir o crecemento de fungos ou incrementar a eficiencia da fertilización.

Se queres compost do que producimos nos centros de compostaxe comunitaria só tes que encher o seguinte formulario.