Baixo o lema ‘Únete ao cambio’ esta web aglutina toda a información, recursos e trámites dispoñibles para que a veciñanza faga unha xestión responsable dos residuos